Inspektor Ochrony Danych

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Tomasz Nowakowski Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych
Email:
Obowiązki:

Funkcję Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
pełni Tomasz Nowakowski .

1